MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


Prosjekt Egenledelse til USA

barn i lek - Photo: ukjentEn forventningsfull prosjektgruppe fra Prosjekt Egenledelse besøkte Denver, Colorado i januar. Målet med turen var å hente inspirasjon og lære mer om arbeid med eksekutive funksjoner og barnehagebarn. Eksekutive funksjoner handler om hvordan barn styrer, regulerer og ”leder” seg selv både i problemløsningssituasjoner og i sosialt samspill

Prosjekt Egenledelse har i løpet av 2007 drevet et meget interessant arbeid i forbindelse med innføring av nye spennende pedagogiske tiltak i kompetanseavdelingen for barn med funksjonsnedsettelser i Hellemyr Barnehage. Prosjekt Egenledelse har som hovedmål å øke oppmerksomheten mot skjulte funksjonshemninger og kunnskapen knyttet til eksekutive funksjonsvansker, samt utvikle tiltak for styrking av eksekutive funksjoner blant barn i førskolealder. Prosjektet er et samarbeid mellom Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) og Pedagogisk støtteenhet for barnehager i Kristiansand kommune, og finansieres gjennom prosjektmidler fra Sosial og Helsedirektoratet.

Egenledelse tur USA - Photo: habu - Copyright: habu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde:

Møte med Deborah J. Leong, Professor i psykologi og én av to forfattere bak ”Tools of the mind”. Fra venstre: Mette Modahl (HABU), Deborah J. Leong, Marianne Godtfredsen (Kristiansand kommune) og Kirsten Olesen (Hellemyr barnehage).

 

Formålet med reisen til USA var å studere et eget program for førskolebarn kalt ”Tools of the Mind”. Hovedfokuset i programmet er utvikling og styrking av eksekutive funksjoner gjennom sosialt samspill og lek. Programmet er basert på russisk læringsteori, og baseres i stor grad på Vygotskys teorier om lærin


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95