MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


FFO - rettighetssenter

paragrafFunksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har et eget rettighetssenter. Senteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser.

FFO Rettighetssenteret

 

 

 

 

FFO sitt rettighetssenteret ble opprettet i 2000 og har fra 2003 fått tillatelse til å drive rettshjelpvirksomhet. Senteret har rådgivere som er jurister med erfaring fra velferdsrett.

Rettighetssenteret oppgaver:

  • Besvarer og registrerer henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende og andre
  • Utarbeider dokumentasjon om brukernes rettstilstand i praksis
  • Holder kurs og foredrag
  • Utfører forskjellige oppdrag for funksjonshemmedes organisasjoner og offentlige instanser.
På Rettighetssenterets nettside finner du bla. en oversikt over hvilke rettsregler som gjelder for ulike områder (Arbeidslivet, oppvekst og opplæring,  trygd, sosialtjenester, helsetjenester m.v.) 
 


Skrivervennlig utgave

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95