MENY  
HOVEDSIDE Søk
 INFO


 
 
Habunøkkel - Photo: SolveigVelkommen til HABUs nettside!
Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) har ansvar for å tilby spesialisthelsetjenester til barn og unge i aldersgruppen 0-18 år som trenger habilitering. Seksjonen er en del av Barnesenteret ved Sørlandet sykehus HF. HABU har enheter i Kristiansand og Arendal.
HABUs nettside legges ned 01.01.18 - du finner HABU på www-sshf.no
Les mer...
HABU-konferansen 2017

HABU skilt - Photo: Valerie Årets HABU-konferanse ble gjennomført 18. og 19. oktober. Tema var epilepsi og sjeldne epilepsirelaterte diagnoser og du kan nå laste ned presentasjonene.  

Les mer...
Introduksjonskurs
undervisning 2HABU tilbyr introduksjonskurs for foreldre og pårørende med barn/ungdom i en utredningsfase i HABU. Vi ønsker at foreldre/pårørende så tidlig som mulig skal få god informasjon om tilbudet til barn og foreldre på ulike områder og nivå. Det vil bli aarangert to kurs høsten 2017 - neste kurs gjennnomføres 21. november.
Les mer...
Innføringskurs Autismespekterforstyrrelser
AspergerHABU arrangerer innføringskurs kurs om Autismespekterforstyrrelser. Målgruppen er foreldre, lærere, miljøterapeuter og andre som arbeider med barn/unge med ASF. Kurset er et innføringskurs over 3 timer. Neste kurs 30.11.17
Les mer...
Jenteklubben starter opp igjen.

Egenledelse logo - Photo: habu - Copyright: habuHABU Arendal starter høsten 2016 opp Jenteklubb. Hensikten med klubben er å treffe andre jenter på samme alder, som også følges av HABU. Første jenteklubb høsten 2017  blir 6.september.

Les mer...
Nettverksamling for intensiv habilitering 2017

PIH logo - Copyright: HABU20. og 21. juni 2017 ble det arrangert Nettverkssamling for fagpersoner som arbeider med intensiv habilitering i barnehabiliteringstjenestene. En arbeidskomite bestående av personer fra Helse Sør-øst og Vest arrangerte samlingen som ble gjennomført på HABU i Kristiansand. Nærmere 30 fagpersoner deltok.

Les mer...
PIH starter ny gruppe høsten 2017

PIH logo - Copyright: HABU

PIH, ved Sørlandet sykehus HF (SSHF), HABU i Kristiansand, er et regionalt henvisnings-kompetansesenter for førskolebarn med funksjonsnedsettelser. PIH tilbyr et ett-årig program: Program intensivert habilitering. Dette er et supplement til spesialisthelsetjenestens øvrige habiliteringsoppfølging. Henvisning til programmet skjer via lege ved barnets HABU.

Les mer...
HABUkurs 2017
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habuKURSKATALOG 2017
Les mer...
Autismeforeningen i Vest-Agder - vårprogram
AutismeAutismeforeningen i Vest-Agder har laget en oversikt over sine aktiviteter for våren 2017.  
Les mer...
HABU konferansen 2016
 
HABU skilt - Photo: ValerieHABU konferansen 2016 gikk av stabelen 24. november i Arendal og 25. november i Kristiansand. Tema var Psykisk utviklingshemming med fokus på utfordrende atferd. Du finner nå presentasjonene her.
Les mer...
Nettverkssamling 2016

PIH logo - Copyright: HABU21. og 22. juni 2016 ble det arrangert Nettverkssamling for fagpersoner som arbeider med intensiv habilitering i barnehabiliteringstjenestene. Program Intensivert Habilitering (PIH) ved Sørlandet sykehus HF sto igjen som arrangør og i år deltok 20 fagpersoner.

Les mer...
Mestringsgrep mot stress
Brosjyre Mestring BL - Photo: Habu - Copyright: HabuPsykologspesialist og leder for HABU har skrevet et temahefte om mestringsgrep mot stress. Heftet kan lastes ned gratis.
Les mer...
Søskensamling ved HABU Arendal
Arendal 7 - Photo: habu - Copyright: habuHABU Arendal holder samlinger for søsken til barn/ungdom som er inntatt i HABU Arendal
Les mer...
Årsrapport 2015
Habunøkkel - Photo: SolveigÅrsrapporten for 2015 er klar - du kan laste den ned ved å gå inn på denne siden.
Les mer...
KAN DET VÆRE AUTISME?
AutismeHABU inviterte til konferanse om autismespekterforstyrrelser 21. og 22. oktober.
Over 140 deltok på de to dagnene og du kan finne forelesernes presentasjoner her. 
Les mer...
Barnesenterets fagdag
Barnesenteret sorlandet - Photo: Øyvind LiedBarnesenteret gjennomførte 12 november en fagdag for sine ansatte. Du finner forelesernes presentasjoner her.
Les mer...
Idrettsleir for deg mellom 11 og 17 år

NIF logoAust-Agder Idrettskrets inviterer deg til Idrettsleir 20. -24. juni. Leiren arrangeres på Hove leir- og friluftssenter på Tromøya, Arendal. Leiren er for jenter og gutter fra 11 til 17 år (født 1997-2003).

Les mer...
Tegn på autisme hos spe- og småbarn
StaestikkNasjonalt Folkehelseinstitutt og Regional komptansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkoleps i Helse Sør-Øst gjennomfører nå en webasert undersøkelse om synspunkter på autismeforskning på sped- og småbarn. Foreldre, personer med autisme og fagpersoner inviteres til å delta.
Les mer...
Ny kompetansetjeneste åpnet
påskestemning 1 - Photo: habu - Copyright: habuFredag 27. november ble Regional Kompetansetjeneste - Medfødt russkader offisielt åpnet. Sørlandet sykehus er det første sykehuset i Skandinavia som tilbyr en kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader.
Les mer...
INFORMASJONSMØTE - TIOBA
AutismeHABU gjennomførte 24. mars informasjonsmøte om TIOBA tilbud til førskolebarn med autisme. Tema var overgang fra barnehage til skole og 22 fagpersoner fra begge Agder fylkene møtte. Du kan laste ned foredragene og informasjon om TIOBA.
Les mer...
Visuell støtte i kommunikasjon
undervisning 2Habiliteringstjenesten for voksne inviterer til dagskurs med Jennifer Smith fra "Worldpeace teaching". Kurset setter fokus på bruk av visuell støtte i kommunikasjon for personer med kognitiv svikt. Kurset arrangeres i Kristiansand 3. juni og Kvinesdal 4. juni. 
Les mer...
Ungdom med nedsatt funksjonsevne - overgang til voksenlivet
undervisning 2HABU inviterte 24. november  til kurs om rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevne ved overgangen til voksenlivet. Målgruppen var foreldre og foresatte og hele 81 meldte seg på. Du kan laste ned presentasjonen her.
Les mer...
Barneergoterapeuter på Agder

ErgoterapiforbundetFredag den 11.12.2015 ble det avholdt møte for barneergoterapeuter i Agder på HABU, Kr.sand. Det er et møteforum for ergoterapeuter som jobber kommunalt, fylkeskommunalt og i spesialisthelsetjenesten. Møtet samlet 11 deltakere

Les mer...
Epilepsikurs
epilepsiHABU-Agder inviterte til Epilepsikurs 25. november. Tilsammen 75 fapersoner, foresatte og andre møtte til en lærerik dag om epilepsi.
Du kan nå laste ned forelesningene. 
Les mer...
Akktiv
Akktiv logoHABU tilbyr kurs til foreldre med barn i førskolealder med forsinket språkutvikling eller andre former for kommunikasjonsvansker. Kurset arrangeres hvert år og er et tilbud til primært førskolebarn inntatt HABU.  
Les mer...
Årsrapport 2013
Habunøkkel - Photo: SolveigHABUs årsrapport for 2013 er klar. Rapporten viser høy aktivitet innenfor pasientbehandling, pasient/pårørendeopplæring, opplæring/undervisning av helsepersonell og forskning. Du kan laste ned hele rapporten ved å gå inn på denne siden. 
Les mer...
Ventetider HABU
HABU skilt - Photo: ValerieVentetiden i HABU varierer etter hvor mange nyhenviste barn/ungdom vi har mottatt. I mai 2015 var gjennomsnittlig ventetid 44 dager i Arendal og 35 dager i Kristiansand.
Les mer...
Oppfølgingsprogram for barn med CP
CP logoHABU har utarbeidet en brosjyre som gir en oversikt å HABUs oppføgingsprogram for barn med cerebral parece (CP). Du kan laste ned brosjyren ved å gå inn på denne siden.
Les mer...
Trening i naturlige situasjoner
Autisme18 mars arrangerte HABU fagkveld med tema "Trening i naturlige situasjoner for barn med autisme". 52 foreldre og fagpersoner deltok - gå inn på siden og last ned spesialkonsulent Alvdis Roulund sitt foredrag.
Les mer...
Barneergoterapeuter i Agder
ErgoterapiforbundetFredag den 22.05.2015 ble det avholdt møte for barneergoterapeuter i Agder på HABU, Kr.sand. Det er et møteforum for ergoterapeuter som jobber kommunalt, fylkeskommunalt og i spesialisthelsetjenesten. Møtet samlet 14 deltakere.
Les mer...
HVA med oss
logo bufetatBufetat arrangerer kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. Kursene holdes på hotell og er ment som et pusterom og en inspirasjon i en krevende hverdag.
Les mer...
Vellykket nettverkssamling for fysio- og ergoterapeuter
nettverk

HABU inviterte 5. februar til nettverkssamling for fysioterapeuter og ergoterapeuter som arbeider med barn. 29 fagpersoner fra Aust- og Vest- Agder møtte til en nyttig fagdag.    

Les mer...
Gjennomført kurs: Å bli voksen det gode liv
PingvinerHabiliteringstjenesten for voksne og HABU arrangerte i august/september 3 kveldssamlinger for ungdommer og deres foreldre/foresatte. Tema var overgangen fra barn til voksen og hvilken betydning dette har i ungdom og foreldres liv. Presentasjonene som ble brukt kan du nå laste ned.
Les mer...
Cerebral pareseregister - årsrapport 2012
CPRN logoCerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) ble opprettet
på initiativ fra en gruppe forskere og klinikere
ved NTNU, Medisinsk fødselsregister og Sykehuset
i Vestfold (SiV). Nå foreligger årsrapporten for 2012.
Les mer...
Senter for utredning av russkadde barn

påskestemning 1 - Photo: habu - Copyright: habuSørlandet sykehus HF har søkt om å bli godkjent som regionalt henvisningskompetansesenter for utredning av barn med skader etter mors alkoholbruk. HABU ved Barnesenteret har søkt Helse Sør-Øst om 3,1 millioner kroner til å opprette et slikt senter.

Les mer...
Startskuddet er gått for RHABU

samhandling - Photo: Sintef - Copyright: SintefRegionsenter for Habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) I Helse Sør-Øst er endelig i gang. Bjørg Halvorsen begynte i stillingen som leder av RHABU 14. januar, og dermed kan arbeidet med å bygge opp denne regionale kompetansetjenesten starte.

Les mer...
Nettverkssamling for fysioterapeuter
nettverkHABU inviterte 6. februar fysioterapeuter på Agder til nettverkssamling. Nærmere 40 fysioterapeuter som jobber med barn/ungdom møtte til en spennende fagdag. 
Les mer...
Årsrapport HABU 2012

Habunøkkel - Photo: SolveigHABUs årsrapport er nå klar. Årsrapporten dokumenterer en omfattende virksomhet også i 2012. Hele 3.6 % av Agders barne- og ungdomsbefolkning hadde i 2012 et tilbud i HABU. Du kan laste ned hele årsrapporten her

Les mer...
Nyttig hefte om rettigheter
Barn unge rettigheter - Photo: helsedir - Copyright: hesledirBarn og unge med nedsatt funkjsonsevne og familiene deres har behov for en rekke tjenester som ofte gis av mange forskjellige instanser og etater. Helsedirektoratet har nå oppdatert heftet "Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien".
Les mer...
Barneombudet besøkte HABU

Barneombudet logoDet var en engasjert og interessert Anne Lindboe som gjestet Sørlandet sykehus Kristiansand og HABU. Besøket er en del av en landsomfattende reise hvor barneombudet undersøker kvaliteten på behandlingstilbudet til barn og unge på norske sykehus

Les mer...
PODD inspirajonskurs

ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu

5. februar arangeres PODD inspirasjonskurs i Kristiansand. Formålet med kurset er å bli kjent med prinsippene for oppbygging av PODD kommunikasjonsløsninger og lære å bruke dem i kommunikasjon.
Les mer...
Ferieopphold ved Solgården
solgarden 6CP foreningen og HBF Vennesla har tatt på seg oppgaven med å fylle et fly fra Kjevik med kurs for Solgården i Spania. Turen er planlagt gjennomført i høstferien 2013 og målsetningen er å gi funksjonshemmede et tilbud om tilrettelagt ferie.  
Les mer...
Nettverkssamling for intensivert habilitering

PIH logo - Copyright: HABUProgram intensivert habilitering (PIH) har inviterte til nettverkssamling 19. og 20. juni i Kristiansand. 
Fagpersoner fra hele landet deltok og hele 11 habiliteringstjenester var representert. Du kan nå laste ned forelesningene.

Les mer...
Sunn Skepsis
Sunn Skepsis 2Sunn skepsis er en nettportal utviklet av forskere og helsepersonell i samarbeid med pasienter og friske. Formålet er å gi råd om kvalitetskriterier for helseinformasjon og bedre tilgang til forskningsbasert helseinformasjon.
Les mer...
EL innebandy
Innebandy - Photo: NBF - Copyright: NBFEl innebandy er en idrett som passer barn og unge med fysiske funksjonshemninger. Arendal innebandylag gjorde det i helgen skarpt i en stor nasjonal konkurranse
Les mer...
Informasjonsmøte om TIOBA
samhandling - Photo: Sintef - Copyright: SintefHABU inviterte 13. juni alle PP kontor og oppvekstkontor på Agder til informasjonsmøte om Tidlig og Intensiv Opplæring Basert på Anvendt atferdsanalyse - TIOBA. Representanter fra 4 kommuner møtte og presentasjonen som ble benyttet kan nå lastes ned. 
  
Les mer...
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourette, narkolepsi
AutismeRegionalt Fagmiljø¸ for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst skal arbeide for likeverdige og individuelt tilrettelagte tjenester som er preget av langsiktighet, kontinuitet og god kvalitet.

Les mer...
E-læringskurs fra SOR

Dataskjerm"Mangfold og muligheter" er en samling e-læringskurs for alle som jobber for personer med utviklingshemning. SOR har utviklet 3 ulike kurs og de er gratis.

Les mer...
Cerebral pareseregister i Norge
CPRN logoCerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som har som mål å gi et godt bilde av den nasjonale situasjonen når det gjelder cerebral parese i Norge. Nå foreligger årsrapporter for 2011.  
Les mer...
Norsk fagbok om læring og mestring
Laering og mestring 14.juni ble boka Læring og mestring - et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning lansert. Tre medarbeidere ved HABU har bidratt med et eget kapittel. 
Les mer...
Cupido pris til NFSS
Pris NFSSCupido-prisen for 2011 er tildelt Nettverk for Funksjonshemmede, Seksualitet og Samliv - NFSS. 
Les mer...
Ny fagartikkel fra PIH
PIH logo - Copyright: HABUMedarbeidere i Program Intensivert Habilitering (PIH) har skrevet en forskningsartikkel som nå er publisert i tidsskriftet Scandinavian journal of Disability Research. I artikkelen viser forfatterne hvordan deltakelse i PIH kan ha en positiv effekt for foreldre til barn med cerebral parese. 
Les mer...
HABU med i forskningsprosjekt
HåndHøgskolen i Oslo/Akershus (HIOA) gjennomfører nå et forskningsprosjekt knyttet til effekten av tidlig intensiv opplæring for barn i førskolealder med utviklingshemming. HABU er invitert til å delta i dette forskningsprosjektet.
Les mer...
Familiehuset - Barnesenterets pasienthotell

Bygg og busker - Photo: Valerie

Familiehuset er et pasienthotell som driftes av Barnesenteret ved HABU SSK og var det første pasienthotellet som ble etablert ved SSHF. Her kan hele familier eller foresatte bo mens barnet er innlagt i Barneseksjonen eller utredes/får behandlingstilbud ved HABU SSK.

Les mer...
Helsenorge no - den nye helseportalen

DataskjermOnsdag 15. juni lanserte helse- og omsorgsministeren den nye helseportalen helsenorge.no. Portalen vil inneholde veivisere til helse og sunnhet, helserelaterte rettigheter og helsetjenesten og informasjon om sykdom og behandling.

Les mer...
Bokutgivelse av medarbeidere i HABU
Egenledelse bok - Photo: habu - Copyright: habuTre medarbeidere i HABU har sammen med Marianne Godtfredsen, spesialpedagog og fagutvikler i Kristiansand kommune, skrevet bok om egenledelse. Boka "Egenledelse i lek og læring" gir en innføring i egenledelsesbegrepet og pedagogisk/nevropsykologisk bakgrunn for arbeidet med egenledelse i førskolealder.  
Les mer...
Viktig tilbud for førskolebarn med autismespekterforstyrrelser på Agder
AutismeVåren 2007 startet Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) et intensivt opplæringstilbud til førskolebarn med autismespekterforstyrrelser. Opptreningen skjer etter en amerikansk forskningsbasert modell - Tidlig Intensiv Opplæring Basert på Atferdsanalyse (TIOBA). Opplæringen foregår i minimum 25 timer pr uke. Fra i år er dette tilbudet også utvidet med en egen foreldreopplæringsprogram, forteller spesialkonsulent Grete Brouwer til HABU`s hjemmeside.
Les mer...
Ny bok om habilitering
Bok -Habilitering av barnI disse dager lanseres boka Habilitering av barn og unge - tiltak for helsefremming og mestring. Boka har fokus på hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelser, og deres familier kan leve gode liv preget av mestring og deltakelse. Seksjonsleder i HABU, Bjørn lerdal er en av redaktørene til boka. 
Les mer...
20 år med HABU
HABU 20 aar - Photo: habu - Copyright: habuTorsdag 8. september feiret HABU 20 år og gjennomførte i den forbindelse en stor jubileumskonferanse. Over 130 deltakere fikk oppleve et bredt spekter av spennede forelesninger. Du kan laste ned neon av presentasjonene her.  
Les mer...
Senter for sjeldne diagnoser
mor og barn - Photo: Senter for sjeldne diagnoser - Copyright: Senter for sjeldne diagnoserSenter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende kompetansesenter for ca 70 diagnoser. Senteret tilbyr rådgivning, kurs og informasjon om sjeldne diagnoser. 
Les mer...
Doktorgrad i HABU
Gro L - Photo: sshf - Copyright: sshfCand. psykol. Gro C. Løhaugen diputerer til sin doktorgrad i nevrovitenskap fredag 9. desember. Gro er psykologspesialist ved HABU Arendal.
Les mer...
Modell for samhandling omkring barn og unge
samhandling - Photo: Sintef - Copyright: SintefSørlandet sykehus har gjennomført et prosjekt for å bedre samhandlingen mellom enheter i spesialisthelsetjenesten som har ansvar overfor barn og unge. Det er utarbeidet en hovedrapport og 5 delrapporter som anbefaler konkrete tiltak for bedre samhandling. Du kan laste ned sluttrapporten her. 
Les mer...
Slik brukerne ser det
StaestikkHABU har gjennomført brukerundersøkelse blant sine brukere i Aust- og vest-Agder. Nå foreligger rapporten og den gir generelt et positivt bilde av HABUs tjenester samtidig som det gir viktig informasjon om forbedringsområder. Du kan laste ned eller bestille rapporten i papirutgave 
Les mer...
Strategiplan for HABU
Habunøkkel - Photo: SolveigHABUs strategiplan for perioden 2012-2014 er nå klar. Planen gir en grundig oversikt over hvilke utfordringer seksjonen står overfor og hva som må til for å kunne møte disse. Planen vil være et viktig styringsdokument for virksomheten ift. å sikre våre brukere et godt tilbud. 
Les mer...
Solgården - et unikt feriested
solgarden 6Solgården er et moderne og funksjonelt feriested for de som ønsker og har behov for et ferieopphold i trygge og tilrettelagte omgivelser. Det gis tilbud til enkeltpersoner, par eller grupper og personalet har lang erfaring med å tilrettelgge for personer med spesielle behov.
Les mer...
Handlingsplan for habilitering av barn og unge
HåndHelsedirektoratet har utarbeidet en handlingsplan for habilitering av barn og unge. Planen har vært til høring og er nå endelig godkjent. Handlingsplanen vil være et viktig styringsredskap for de neste årene og målet er en styrking av helse- og omsorgstjenestenes innsats overfor barn og unge som trenger habilitering. 
Les mer...
Informasjon fra autismeforeningen
autismeforeningenAutismeforeningen i Vest Agder har lagt opp til et rikholdig program for høsten 2010. Det er et variert tilbud til personer som selv har autisme eller Asperger syndrom og til deres foreldre. Du kan laste ned deres informasjonsbrosjyr her.   
Les mer...
PIH gir tilbud til flere barn

PIH logo - Copyright: HABUSørlandet sykehus HF har fra 2007 hatt Program Intensivert Habilitering (PIH) som et tilbud til førskolebarn med CP, deres foreldre og lokale fagfolk. Tilbudet er definert som et regionalt henvisningskompetansesenter for Helse Sør-Øst. Vi ønsker nå å gi tilbud til flere grupper førskolebarn.

Les mer...
Nyhetsbrev fra Glenne Autismesenter
BrevGlenne Autismesenter har sendt ut sitt nyhetsbrev nr. 2. Her finner du mye interessant informasjon om autismefeltet.
Les mer...
Regional strategiplan
påskestemning 1 - Photo: habu - Copyright: habuFagråd for habilitering i Helse Sør-Øst har nå lagt frem sitt forslag til regional strategiplan for habilitering 2010-2013. Strategiplanen vil bli et viktig styringsredskap og forslaget innebærer en opp-prioritering av tjenestetilbudene til mennesker med funksjonsnedsettelser. Planen ble  behandlet i styret i mai 2010.
Les mer...
FFO - rettighetssenter
paragrafFunksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har et eget rettighetssenter. Senteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser.
Les mer...
Har intensive treningsprogram effekt ?

gutt i trapp - Photo: Soveig Stokkeland

Kunnskapssenteret har utarbeidet en rapport om effekten av intensive treningsprogram for hjerneskadde barn. Rapporten er bestillt av Helsedirektoratet og utarbeidet av en tverrfaglig utredningsgruppe. Det konkluderes med at effekten er dårlig dokumentert, men at tidlig intensiv stimulering ser ut til å ha bedre effekt enn vanlig habilitering.
Les mer...
Prioriteringsveileder
PrioriteringsveilederHelsedirektoratet har nå gitt ut en egen prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten. Veilederen skal først og fremst være en beslutningsstøtte for de som vurderer henvisninger.   
Les mer...
Trygg helseinformasjon
trygg helseinfo 2 - Copyright: HelsedialogHelsedialog har lansert et gratis e-læringskurs for de som ønsker å vite hvordan en kan finne trygg helseinformasjon på nett. Nybegynnere på nettet er hovedmålgruppen, men kurset vil være nyttig for alle som ønsker å brukke nettet til å hente helseinformasjon
Les mer...
Spennede kurs fra SOR
logo 2 sor
Samordningsrådet for arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemming - SOR vil i løpet av høsten/vinteren arrangere flere spennede kurs.
Les mer...
Tipshefte om Individuell plan
Tipshefte IPHelsedirektoratet har utarbeidet et tipshefte om Individuell plan. Heftet viser ekempler fra ulike arenaer på hvordan en Individuell plan kan medvirke til økt mestring. 
Les mer...
Flere elever får spesialundrvisning
undervisning 2Andelen elever som får spesialundervisning øker. Utdanningsdirektoratet har foretatt en analyse av grunnopplæringen i den norske skole som viser at bruken av spesialundervisning er økende.
Les mer...
En sjelden kar
En sjelden kar - Photo: grieg forlagSvein Olav Kolset har skrevet en gripende og personlig bok om sønnen Torgeir som er multihandikappet. En bok om familiens mestring av hverdagen og et ønske om å synligjøre et liv som ikke syns godt.    
Les mer...
Aktivitestall for HABU
Staestikk
HABU har hatt en jevn vekst i akktiviteten i løpet av de siste år. Her finner du resultattall for de siste 4 år samt oversikt statestikk på antall barn ift. befolkningsgrunnlaget.
Les mer...
Har du spørsmål om psykisk helse ?
BlueBoard logoHelsedirektoratet anbefaler nå bruk av BlueBoard - et brukerforum på nett hvor mennesker med psykiske problemer og deres pårørende kan diskutere og få svar på spørsmål. 
Les mer...
Boktips
Boeker - Photo: SolveigHabilitering - tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige funksjonshemninger. Boken har nå kommet i ny og revidert utgave.
Les mer...
Godt samspill
logo bufetat
Bufetat har gitt ut heftet 8 temaer om godt samspill. Dette er en del av program for foreldreveiledning og inngår i en serie av materiell som kan være nyttig for foreldre.  
Les mer...
Prosjekt Egenledelse til USA
barn i lek - Photo: ukjentEn forventningsfull prosjektgruppe fra Prosjekt Egenledelse besøkte Denver, Colorado i januar. Målet med turen var å hente inspirasjon og lære mer om arbeid med eksekutive funksjoner og barnehagebarn. Eksekutive funksjoner handler om hvordan barn styrer, regulerer og ”leder” seg selv både i problemløsningssituasjoner og i sosialt samspill
Les mer...
Voksne for barn
Voksne for barnVoksne for barn er en idiell medlemsorganisasjon som arbeider for at alle barn/unge skal få en omsorgfull oppvekst preget av trygghet og trivsel. Organisasjonen driver bla. bekymringstelefonen og det settes nå fokus på situasjonen til barn og unge som lider under foreldre som er psykisk syke / rusmisbrukere.
Les mer...

PIH logo - Copyright: HABU

 

 

 
Symbol kurs - Photo: habu - Copyright: habu
 
 
 
 
 
 
ASK logo - Photo: habu - Copyright: habu
 
Kart
 
  
 
 
 
Undervisning - Copyright: Barrys clipart

 
 
Henvisningsskjema
 
Habunøkkel - Photo: Solveig
 
 
individuel plan forside
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABU Arendal tlf. 37 07 57 50 - HABU Kristiansand tlf. 38 07 43 95